Home Galeria

Pracownicy


Kierownik Katedry i Kliniki / Ordynator

Prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki


Zastępca ordynatora

Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski


Zespół lekarski:

Dr hab. med. Anna Czyż

Dr med. Renata Kroll-Balcerzak

Dr hab. med. Lidia Gil

Lek. Maria Lewandowska

Dr hab. med. Maciej Kaźmierczak

Dr med. Anna Łojko

Lek. Andrzej Balcerzak

Dr med. Magdalena Matuszak

Dr med. Marta Barańska

Dr med. Adam Nowicki

Dr med. Dominik Dytfeld

Dr med. Joanna Rupa

Dr med. Monika Joks

Lek. Katarzyna Szymała

Dr med. Agata Kopydłowska


Zespół pielęgniarski Oddziału Hematologii OH2

Arleta Jankowska (pielęgniarka oddziałowa)

Izabela Nowicka

Alicja Rybka

Alicja Śmieszała

Alina Głowacka

Elżbieta Mróz

Bogumiła Szymczak

Dorota Rzysko

Edyta Korek

Elżbieta Wilczewska

Katarzyna Trawińska

Katarzyna Krawczyk

Liliana Stasiak

Justyna Wiciak

Marlena Krukawka 

Mirosława Strzyżyka

      Michał Stefanek        Klaudiusz Pawlak


Zespół pielęgniarski Oddziału Hematologii OH3

       Iwona Wojciechowska (pielęgniarka oddziałowa)

Anna Bator

Grażyna Rawicz-Olędzka

       Urszula Grzybowska        Joanna Gniła

Iwona Pieczyńska 

Hanna Nowak

Grażyna Brylewska

Joanna Ślósarczyk

       Alina Wojciechowska        Magdalena Jercha
       Ksenia Durajczyk        Zofia Brożek

Aneta Kozubska

Edyta Hildebrandt

      Joanna Brzozowska

Mariola Pawlaczyk 

      Halina Dreger


Zespół pielęgniarski Oddziału Transplantacji

Iwona Przewoźna (pielęgniarka oddziałowa)

Jowita Kołtuniak

Dorota Szymańska

 Grażyna Adamska

Barbara Myszkowska

 Honorata Nehring

Jakub Przywarty

 Karolina Baszyńska-Drabik

Anna Młokosiewicz

 Violetta Sałata

Joanna Kaszub

 Anna Strugińska

Anna Bajer

 Agnieszka Dolińska

 Mirosława Batura

 


 

       Administrator danych
       Agnieszka Wołoszyn

Pracownia Preparatyki Szpiku

dr hab. Maria Kozłowska-Skrzypczak

dr nauk przyr. Krzysztof Sawiński

mgr Ewa Baczyńska


Pracownia Cytometrii Przepływowej

mgr Jolanta Kiernicka-Parulska

mgr Anna Błażejczak


Pracownia Cytogenetyki

dr nauk biol. Małgorzata Jarmuż

mgr inż. Anna Przybyłowicz-Chalecka

mgr inż. Joanna Czerwińska

mgr Błażej Ratajczak


Pracownia Biologii Molekularnej

mgr Małgorzata Iwoła

mgr Marzena Pieronkiewicz

dr n. med. inż. Michał Gniot


Pracownia hematologiczna

mgr Magdalena Nowicka

Krystyna Witkiewicz

Ela Barszcz

Eugenia Majewska


Pracownia Hemostazy

mgr Zofia Turowiecka

mgr Ewelina Wojtasińska

mgr Katarzyna Ciepłuch


Sekretariat Kliniki

Jadwiga Dworek


Rejestratorki medyczne

Monika Pogorzelska

Barbara Kaniecka

 Aleksandra Sternal

Natalia Kużdowicz

Created by NetSlave.pl