Realizowane projekty

1. Proteomiczna ocena komórki szpiczaka plazmocytowego celem określenia białek oraz szlaków sygnałowych zaangażowanych w nabytą oporność na inhibitory proteasomów - 2017/25/B/NZ5/01827

2. Związek TXNDC5 i kalretikuliny ze zmniejszeniem stresu ER umożliwiającym opornym komórkom szpiczaka plazmocytowego ominięcie blokady proteasomu - 2018/29/N/NZ5/00651