< Cofnij

Przyznany doktorat

Z przyjemnością informujemy, że podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.04.2019 przyznano stopień doktora nauk medycznych lek. Andrzejowi Szczepaniakowi z naszej Kliniki. Tematem rozprawy doktorskiej było "Znaczenie diagnostyczno-rokownicze oceny histologicznej szpiku oraz wybranych markerów immunohistochemicznych u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym", promotorem pracy był dr hab. Maciej Kaźmierczak. Gratulujemy!