< Cofnij

CAR-T - pierwsza separacja w Polsce!

Terapia z zastosowaniem komórek CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) to przełomowa metoda leczenia nowotworów oparta o adoptywną immunoterapię komórkową. W procesie leczenia wykorzystuje się własne limfocyty T pacjenta, które poddaje się w warunkach ex vivo manipulacji genetycznej, prowadzącej do ekspresji receptora CAR specyficznego dla antygenów guza nowotworowego. Tak przeprogramowane limfocyty T po dożylnym podaniu choremu ulegają ekspansji, rozpoznają komórki nowotworowe i niszczą je. 

Obecnie na świecie prowadzi się ponad 400 badań z wykorzystaniem komórek CAR T w leczeniu różnych nowotworów. Najbardziej zaawansowane badania dotyczą jednak nowotworów hematologicznych.

Wysoka skuteczność terapii CAR-T w leczeniu opornych i nawrotowych postaci agresywnych chłoniaków B-komórkowych oraz ostrej białaczki limfoblastycznej u młodych pacjentów doprowadziła do rejestracji w powyższych wskazaniach dwóch pierwszych produktów leczniczych wykorzystujących technologię CAR-T. Yescarta® (aksykabtagen cyloleucel, Gilead/Kite) zarejestrowana została do leczenia agresywnych chłoniaków B-komórkowych, natomiast Kymriah® (tisagenlecleucel, Novartis) do leczenia chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) i ostrej białaczki limfoblastycznej.

Nasza Klinika jako pierwszy ośrodek w Polsce pozytywnie przeszła państwowy proces akredytacyjny do pobierania autologicznych limfocytów przeprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, a także uzyskała międzynarodową akredytację firmy Gilead/Kite na proces pobierania i wysyłania limfocytów autologicznych oraz odbioru, przechowywania i przetaczania leku Yescarta®. Umożliwiło to przeprowadzenie w dniu 25 października 2019 pierwszej na terenie Polski separacji limfocytów od pacjenta z opornym/nawrotowym DLBCL w celu zastosowania terapii CAR-T. Podanie zmodyfikowanych limfocytów - leku Yescarta® -  planowane jest na drugą połowę listopada 2019 roku.

Fotorelacja: