Kontakt

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
tel: 61-854-9383
fax: 61-854-9356
e-mail: hematologia.sekretariat@skpp.edu.pl