Home Galeria
Zapraszamy na nowĪ stronÍ laboratorium:

http://www.ldh.ump.edu.pl/

UdostÍpnione pliki:
OpisData dodaniaPobierz
1. Zapytanie ofertowe - remont ³azienek2013-11-26
2. Statut Fundacji 2015-01-20
3. Fundacja - sprawozdanie za 20132015-01-20
4. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" za rok 20112012-11-05
5. Bilans Fundacji "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" za rok 20112012-11-05
6. Rachunek zysków i strat Fundacji "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" za rok 20112012-11-05
7. Fundacja "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" - informacje dodatkowe2012-11-05
8. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" za rok 20122013-05-28
9. Rachunek zysków i strat Fundacji "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" za rok 20122013-05-28
10. Bilans Fundacji "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" za rok 20122013-05-28
11. Fundacja "Pomoc Chorym Na Bia³aczkê" - informacje dodatkowe, 20122013-05-28
12. PFOTS - walne zebranie 14.10.20162016-10-07
13. Wprowadzenie do sprawozdania 2016 2017-06-30
14. Roczne sprawozdanie merytoryczne 2016 2017-06-30
15. Bilans 2016 2017-06-30
16. Rachunek 2016 2017-06-30
17. Dodatkowe informacje 2016 2017-06-30
£Īcznie plikůw: 17


Created by NetSlave.pl