Home Galeria

Działalność kliniczna

Klinika zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób hematologicznych u dorosłych: niedokrwistości hemolitycznej i aplastycznej, skazy krwotocznej, ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych, chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych, szpiczaka mnogiego, zespołów mielodysplastycznych. Prowadzi również przeszczepianie komórek hematopoetycznych autologicznych i allogenicznych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych.  

W ramach Kliniki funkcjonuje także Poradnia Hematologiczna, Poradnia dla Chorych po Przeszczepieniu Szpiku oraz Laboratorium Hematologiczne.

 

Działałność dydaktyczna

Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie:

- diagnostyki chorób wewnętrznych dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych 

- hematologii dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych

- hematologii laboratoryjnej w tym w zakresie cytomorfologii hematoloigcznej i rozpoznawania zaburzeń układu hemostazy dla studentów Wydziału Farmaceutycznego

Studenci szczególnie zainteresowani hematologią mają możliwość poszerzania wiedzy w ramach hematologicznego koła naukowego.

We współpracy z CMKP Klinika organizuje kursy dokształcające z hematologii dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, uczestniczy w kursach specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych. Realizuje również program z Hematologii Laboratoryjnej dla słuchaczy Niestacjonarnego Studium Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej. 

 

Działalność naukowa

Wiodące tematy badawcze:

 

Created by NetSlave.pl