Home Galeria

Adresy i telefony

 


Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, Poznań 60-569

e-mail: hematologia@sk1.am.poznan.pl


Sekretariat

tel: 61-854 9383 fax: 61 854 9356

e-mail: jadwiga.dworek@sk1.am.poznan.pl


Oddział Hematologii

dyżurka lekarska tel. 61-854 9350, -9351

dyżurka pielęgniarska tel. 61-854 9384

Oddział Transplantacji Szpiku
dyżurka lekarska                          tel. 61-854 957; fax. 61-854 9578

dyżurka pielęgniarska                    tel. 61-854 9570, -9572


Poradnia Hematologiczna i dla Chorych Po Przeszczepieniu Szpiku

lek. Maria Lewandowska                tel. 61-854 93 69

dr med. Agata Kopydłowska           tel. 61-854 93 68

 

Pracownia Preparatyki Szpiku          tel. 61-854 9598

Pracownia Cytometrii                     tel. 61-854 9595


Pracownia Cytogenetyki                 tel. 61-854 9596

Pracownia Biologii Molekularnej         tel. 61-854 9597


Pracownia Hematologiczna              tel. 61-854 9599


Pracownia Hemostazy

 

 

 

 

 

Created by NetSlave.pl