Galeria Katedry i Klinikii Hematologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zawarto galerii: 2 album, 32 zdj

.: Katedra i Klinika Hematologii :.

Album zawiera zdjêcia, dziêki którym zapoznasz siê z nasz± Katedr± nie ruszaj±c siê sprzed komputera.

Album n1, 1382 wywietle
19 zdj
Ostatnie zmiany : 15/10/2008
.: Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej :.

Zdjêcia wykonane w ró¿nych pracowniach LAboratorium Diagnostyki Hematologicznej.

Album n2, 902 wywietle
13 zdj
Ostatnie zmiany : 15/10/2008


 Najbardziej popularne 
1 2 3 4 5

czas wygenerowania strony 0.004 s